50 συνήθειες που αντικαταστήθηκαν από τη σύγχρονη τεχνολογία

Θυμάστε τις φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης; Τις κασέτες, τα cd? Τον χρυσό οδηγό?

Δεδομένου ότι η σύγχρονη τεχνολογία εξελίσσεται και«σβήνει» το παλιό, είναι συναρπαστικό να κοιτάξουμε πίσω στο παρελθόν και να δούμε τι έχει αντικατασταθείτα τελευταία χρόνια χάρη στην τεχνολογική πρόοδο. 

Check!